จองตอนนี้!ในราคาที่ดีที่สุด
to

สัมมนาและจัดเลี้ยงโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

สัมมนาและจัดเลี้ยงโรงแรมในกรุงเทพฯ

ห้องประชุม 17 ห้องและห้องแกรนด์บอลรูมของโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เป็นหนึ่งในสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดในกรุงเทพฯสำหรับการจัดประชุมทุกรูปแบบ การประชุมคอนเฟอร์เรนซ์ งานฉลองมงคลสมรส การประชุมขนาดใหญ่ หรือแม้กระทั่งการรวมกลุ่มแบบเป็นส่วนตัว คุณสามารถจัดการประชุมที่มีผู้เข้าร่วม 10 ท่าน ไปจนถึงการประชุมขนาดใหญ่ที่รับแขกได้มากถึง 2,500 ท่านในห้องแกรนด์บอลรูมที่มีขนาดพื้นที่ถึง 2,592 ตารางเมตร คุณสามารถของบประมาณเพื่อจัดงานพร้อมการรับประกันจากโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
ห้องมิราเคิล แกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

ห้องมิราเคิล แกรนด์บอลรูม

รูปแบบ Cocktail: 2000 ท่าน , รูปแบบ Banquet: 950 ท่าน, รูปแบบ Classroom: 800 ท่าน, Conference: 1500 ท่าน

ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

ห้องจูปิเตอร์

Cocktail: 500 ท่าน Banquet: 450 ท่าน Classroom: 450 ท่าน U-shape: 200 ท่าน Conference: 800 ท่าน

ห้องวีนัส โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

ห้องวีนัส

Cocktail: 500 ท่าน Banquet: 450 ท่าน Classroom: 450 ท่าน U-shape: 200 ท่าน Conference: 800 ท่าน

ห้องแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

ห้องแมจิก 3

Cocktail: 350 ท่าน Banquet: 300 ท่าน Classroom: 250 ท่าน U-shape: 120 ท่าน Conference: 400 ท่าน